logo-randstad-holding

För att säkerställa en genomtänkt och framgångsrik övergång till en hybridbaserad arbetsmodell har vi på Randstad tagit fram ett workshop-material, som kan hjälpa dig som ledare att:

  • avgöra om den hybrida arbetsmodellen passar din verksamhet
  • inkludera dina medarbetare i beslutet om ert framtida arbetssätt och hybrida arbetsschema
  • avgöra vilka arbetsuppgifter som bäst utförs på kontoret respektive på distans