logo-randstad-holding

En innovativ företagsmiljö är inte bara en konkurrensfördel. Det är en hygienfaktor för att skapa långsiktig tillväxt och attraktionskraft.

Är din organisation tillräckligt bra på förnyelse? Har ni ett systematiskt arbetssätt och ett ledarskap som skapar utrymme för innovation? Vilka beteenden och egenskaper är utmärkande för innovativa medarbetare?

Vi vill inspirera till att öka er innovationskraft genom att bjuda på den senaste forskningen inom intraprenörskap och erfarenheter kring möjliggörande ledarskap och rätt kompetens. I vårt webinar den 3 juni klockan 13.00-14.00 delar våra experter med sig av forskning, insikter, inspiration och handfasta tips.

”Intraprenörskap är en alltför ofta dold förmåga som måste synliggöras, analyseras och arbetas med systematiskt för att svenska företag och organisationer ska förbli innovativa och konkurrenskraftiga. Snabb teknikutveckling, förändringar i samhälle och miljö gör att många företag står inför både utmaningar och möjligheter vad gäller nya digitala, sociala och hållbara lösningar.”

Källa: Intraprenörskapskompassen 2019

Varmt välkommen!

Webinaret riktar sig till dig som är ledare eller arbetar med HR.

medverkande
  • Katarina Blomkvist, docent i entreprenörskap och grundare av DailyInnovation.
  • Per Stålhem, ledarskapskonsult och coach.
  • Catrine Jack, försäljningschef på Randstad.
  • Elin Holthe, rekryteringsspecialist på Randstad.