logo-randstad-holding

Ett högt medarbetarengagemang kan innebära många fördelar för din verksamhet, såsom bättre medarbetarretention såväl som ökad produktivitet och lönsamhet.

Ladda ner vår one pager för att lära dig mer om vilka faktorer som bidrar till att främja ett högt engagemang bland medarbetarna. 

SME-CJ15-awareness-mock-up-main-things-impacting-employee-engagement