logo-randstad-holding

People analytics är idag en avgörande faktor för att förstå en arbetsmarknad i ständig förändring. På Randstad har vi utvecklat en process för att använda people analytics i syfte att förbättra och effektivisera rekryteringsprocessen. I den här guiden beskriver vi vårt tillvägagångsätt steg för steg.

Lär dig mer om:

  • viktiga begrepp och nyckeltermer inom people analytics
  • hur people analytics används i rekryteringstrattens olika faser
    LV-CJ14-decision-mock-up-content-offer-ny