logo-randstad-holding

Vad efterfrågar dagens arbetstagare och hur ser deras inställning ut till arbete överlag? Hur har deras önskemål och inställning påverkats av de ekonomiska utmaningar världen nu står inför? Och vad förväntar de sig av dig som arbetsgivare? 

Ta del av de allra senaste arbetsmarknadstrenderna i 2023 års Workmonitor där 35 000 arbetstagare globalt har gett sin syn på arbete och vad de förväntar sig, sammanfattat utifrån följande fem områden: 

  • attityd
  • förväntningar
  • anställningstrygghet
  • pensionering
  • tillhörighet 

om workmonitor

Workmonitor lanserades 2003 och görs sedan dess varje år globalt på 34 av Randstads nationella marknader. Undersökningen i Sverige genomfördes i Dynatas webbpanel under perioden 18 oktober – 30 oktober 2022, där 1000 anställda och arbetssökande personer i åldrarna 18-67 intervjuats. Globalt har 35 000 personer intervjuats.