logo-randstad-holding

Den globala arbetskraften har under året sedan utbrottet av Covid-19 påverkat enormt. Med miljarder människor som möts av nya restriktioner, och företag världen över som tvingas jobba på nya och utmanade sätt, så känner även de mest motståndskraftiga av oss pressen av pandemin.

Att arbeta hemifrån har blivit det nya normala, och anställningstrygghet har blivit viktigare än någonsin, med fortsatta varsel och uppsägningar inom många organisationer. Samtidigt måste många snabbt kompetensutveckla och lära sig nya saker för att behålla sin relevans i en transformerad digital ekonomi.

Den andra upplagan av vår halvårsvisa 2020 Workmonitor-rapport visar både på en del uppmuntrande trender, men också en mörk framtidssyn uttryckt av arbetstagare.
Undersökningen genomfördes i oktober i 34 länder, och den data vi samlat in indikerar stark motståndskraft bland majoriteten av respondenterna, men också oro kring det osäkra läget kring pandemin och deras framtid.

En stark majoritet (71%) säger att de känner att de fått emotionell stöttning av sin arbetsgivare under pandemin.
79% anser att de har den utrustning och teknologi som behövs för att klara digitaliseringen - samtidigt säger 40% att de brottas med att utveckla de färdigheter som behövs i denna nya digitala tid.