logo-randstad-holding

Randstad Workmonitor är en omfattande undersökning, en slags pulsmätare, som genomförs fyra gånger om året i 34 länder. Workmonitor mäter lokala och globala trender på arbetsmarknaden, till exempel arbetstillfredställelse och mobilitetsindex, alltså hur sannolikt det är att anställda kommer att byta jobb inom 6 månader. Dessutom har varje kvartalsrapport ett specifikt tema med aktuella frågor; Workmonitor #4 2018 handlar om digitalisering på arbetsplatsen. 

 

digitalisering på arbetsplatsen – en möjlighet?

69 procent av de svenskar som deltagit i undersökningen ser den ökande inverkan som teknologi har på deras arbete som en möjlighet. Samtidigt tror endast 40 procent att automatisering, robotar och artificiell intelligens kommer att påverka deras arbete positivt
under de kommande fem till tio åren. 65 procent av de tillfrågade vill fördjupa sina digitala färdigheter för att garantera sin anställningsbarhet i framtiden, och 72 procent anser att det
är arbetsgivarens ansvar att förse sina anställda med upplärning och träning i dessa kunskaper.

workmonitor q4 2018

Du får tillgång till hela rapporten kostnadsfritt när du fyller i formuläret, och vi kommer även att skicka en kopia till din e-postadress ifall att du vill ladda ner den igen vid ett senare tillfälle.