logo-randstad-holding

Randstad Workmonitor är en omfattande undersökning, en slags pulsmätare, som genomförs fyra gånger om året i 33 länder. Workmonitor mäter lokala och globala trender på arbetsmarknaden, till exempel arbetstillfredställelse och mobilitetsindex, alltså hur sannolikt det är att anställda kommer att byta jobb inom 6 månader. Dessutom har varje kvartalsrapport ett specifikt tema med aktuella frågor; Workmonitor #4 2016 handlar om digitalisering.


Lägre efterfrågan på digital strategi på svenska arbetsplatser

Även om 84% av respondenterna globalt i den senaste Workmonitor-undersökningen anser att en digital strategi är viktigt är det bara 59% som anger att företaget de jobbar för faktiskt har en. I Sverige är det bara 69% av svenskarna som tycker att en digital strategi bör finnas hos bolagen. I Danmark och Norge är siffran 81% respektive 80% och i Mexiko hela 95%. 

I Sverige svarar 52% att deras nuvarande arbetsgivare har en digital strategi, och 55% tror att digitaliseringen kommer att förändra vilken typ av kompetens deras arbetsgivare behöver framöver. Däremot är det bara 39% av svenskarna som upplever att de behöver stärka sin egen digitala kompetens för att öka sin anställningsbarhet framöver. Det är den lägsta siffran i hela undersökningen där genomsnittet är 62% och den högsta noteras i Kina där hela 92% anser att de behöver öka sin egen digitala kompetens för att vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. 

Underlaget till rapporten tas fram via ett intervjuformulär online och inkluderar personer i åldrarna 18-65 år som arbetar minst 24 timmar per vecka.

Här hittar du Workmonitor #1 2017

workmonitor_4_2016.jpg

Du får tillgång till hela rapporten kostnadsfritt när du fyller i formuläret, och vi kommer även att skicka en kopia till din e-postadress så att du kan läsa den när som helst.