logo-randstad-holding

Randstad Workmonitor är en omfattande undersökning, en slags pulsmätare, som genomförs fyra gånger om året i 33 länder. Workmonitor mäter lokala och globala trender på arbetsmarknaden, till exempel arbetstillfredställelse och mobilitetsindex, alltså hur sannolikt det är att anställda kommer att byta jobb inom 6 månader. Dessutom har varje kvartalsrapport ett specifikt tema med aktuella frågor; Workmonitor #3 2016 handlar om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet.


Workmonitor #3 September 2016

Enligt respondenterna i senaste Workmonitor-undersökningen skiljer det inte mycket i den generella behandlingen av män och kvinnor inom organisationer när de söker jobb eller befodran. 81% anser att kvinnor och män generellt behandlas lika, och 70% tycker att de får samma stöd. Däremot anser 70% av respondenterna att män premieras när två kandidater av olika kön men med likvärdiga kvalifikationer söker ett jobb.

Preferens för manlig chef

I ett globalt genomsnitt svarar 71% av männen att de föredrar en manlig chef, vilket också 79% av dem har. Bland de kvinnliga respondenterna är motsvarande siffor 58% och 55%. Jämfört med Randstads Workmonitor-undersökning från 2013 är det stor skillnad i just preferens:

 

föredrar manlig chef

föredrar kvinnlig chef

ingen preferens

respondenter

2016

2013

2016

2013

2016

2013

män

71%

47%

29%

38%

-

15%

kvinnor

58%

43%

42%

35%

-

22%


Underlaget till rapporten tas fram via ett intervjuformulär online och inkluderar personer i åldrarna 18-65 år som arbetar minst 24 timmar per vecka.

workmonitor_3_2016.jpg

Du får tillgång till hela rapporten kostnadsfritt när du fyller i formuläret, och vi kommer även att skicka en kopia till din e-postadress så att du kan läsa den när som helst.