logo-randstad-holding

Randstad Workmonitor är en omfattande undersökning som mäter trender på arbetsmarknaden. Undersökningen genomförs fyra gånger om året i 34 länder och undersöker trender på lokal såväl som global nivå, med exempel så som
arbetstillfredsställelse och mobilitetsindex. Varje kvartal behandlar dessutom ett specifikt tema med aktuella frågor. I Workmonitor #2 2019 svarar anställda på hur de upplever att de kompetensmässigt är rustade för framtidens digitalisering, och hur sannolikt de tror det är att deras arbete kommer att automatiseras inom 5-10 år. Workmonitor #2 2019 undersöker också hur anställda upplever sin arbetsgivares förmåga och förutsättningar att rekrytera medarbetare i dag och i framtiden, med särskilt fokus på STEM-profiler.

workmonitor_Q2_2019

Du får tillgång till hela rapporten kostnadsfritt när du fyller i formuläret, och vi kommer även att skicka en kopia till din e-postadress ifall att du vill ladda ner den igen vid ett senare tillfälle.