logo-randstad-holding

Randstad Workmonitor är en omfattande undersökning, en slags pulsmätare, som genomförs fyra gånger om året i 34 länder. Workmonitor mäter lokala och globala trender på arbetsmarknaden, till exempel arbetstillfredställelse och mobilitetsindex, alltså hur sannolikt det är att anställda kommer att byta jobb inom 6 månader. Dessutom har varje kvartalsrapport ett specifikt tema med aktuella frågor.


Workmonitor #2 Juni 2016

Trenden med en åldrande arbetskraft, med färre människor i arbetsför ålder, blir allt tydligare globalt. 56% av de svarande i Workmonitor #2 2016 anser att det är viktigt att behålla äldre arbetare för att det ska gå bra för deras företag, medan 78% tror att lösningen är att attrahera unga arbetare. 69% av arbetare globalt tror att jobbutsikterna för unga människor kommer att se bättre ut de kommande 5 åren, medan endast 44% tror på samma uppgång för arbetare äldre än 55 år. Enligt de svarande i undersökningen fokuserar deras arbetsgivare dessutom mer i dagsläget på att attrahera unga arbetare (64%) än att attrahera och behålla de  äldre (44%).

Underlaget till rapporten tas fram via ett intervjuformulär online och inkluderar personer i åldrarna 18-65 år som arbetar minst 24 timmar per vecka.

 Workmonitor_Q2_2016.jpg

Du får tillgång till hela rapporten kostnadsfritt när du fyller i formuläret, och vi kommer även att skicka en kopia till din e-postadress så att du kan läsa den när som helst.