logo-randstad-holding

Randstad Workmonitor är en omfattande undersökning som mäter trender på arbetsmarknaden. Undersökningen genomförs fyra gånger om året i 33 länder och undersöker trender på lokal såväl som global nivå, med exempel så som
arbetstillfredsställelse och mobilitetsindex. Varje kvartal behandlar dessutom ett specifikt tema med aktuella frågor. Workmonitor #1 2019 handlar om feedback, och visar bland annat att 36 procent av de svenska deltagarna upplever att feedback ökar deras motivation. Samtidigt svarar 28 procent att de upplever feedback negativt med anledning av att de inte
vet hur de ska reagera.

workmonitor_q1_2019_cover

Du får tillgång till hela rapporten kostnadsfritt när du fyller i formuläret, och vi kommer även att skicka en kopia till din e-postadress ifall att du vill ladda ner den igen vid ett senare tillfälle.