logo-randstad-holding

Randstad Workmonitor är en omfattande undersökning, en slags pulsmätare, som genomförs fyra gånger om året i 34 länder. Workmonitor mäter lokala och globala trender på arbetsmarknaden, till exempel arbetstillfredställelse och mobilitetsindex, alltså hur sannolikt det är att anställda kommer att byta jobb inom 6 månader. Dessutom har varje kvartalsrapport ett specifikt tema med aktuella frågor. Workmonitor #1 2016 handlar om "Teknologi och mänsklig kontakt" och fokuserar på hur anställda i olika länder uppfattar att de påverkas av teknologi.

Underlaget till rapporten tas fram via ett intervjuformulär online och inkluderar personer i åldrarna 18-65 år som arbetar minst 24 timmar per vecka.

 WorkMonitor_Q1_2016.png

Du får tillgång till rapporten kostnadsfritt när du fyller i formuläret, och vi kommer även att skicka en kopia till din e-postadress så att du kan läsa den när som helst.