logo-randstad-holding

Randstad har tagit fram rapporten "people to jobs, jobs to people" tillsammans med IZA Institute of Labor Economics i Bonn. Vi har bland annat undersökt faktorer som påverkar arbetskraftsmigration och förväntade strömningarna inom utbud och efterfrågan på den globala arbetsmarknaden.

Resultatet är en omfattande rapport som tydligt pekar på att arbetskraftmigration är viktigt för att lösa framtida arbetskraftsbrist och bidra till ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

Rapporten omfattar tre olika studier:
1. What moves talent?
2. Projecting developments in labor supply and demand
3. Jobs to People? - Assessing firm location choice behavior in the light of skill shortages

iza-report.png

Du får tillgång till rapporten kostnadsfritt genom att fylla i formuläret. Vi skickar även länken till din e-postadress så att du kan ladda ner den senare.