logo-randstad-holding

bygg agila team för att möta förändringar och framtidssäkra din organisation.

När förändring blir vardag måste man hitta sätt för både organisationen, teamet och de enskilda medarbetarna att kunna anpassa sig efter nya förutsättningar. Det är också viktigt att man säkrar att kompetens och kunskap som redan finns i bolaget tas tillvara.

Vi har utvecklat en modell för att utvärdera ditt team och se till att du har färdigheterna på plats för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Modellen är baserad på 6 byggstenar:

  1. rätt kompetens
  2. rätt storlek
  3. rätt balans
  4. rätt plats
  5. rätt ledarskap
  6. rätt kostnader

Ladda ner vår guide om du vill veta mer.