logo-randstad-holding

När den digitala omvandlingen av den globala ekonomin accelererar, intensifieras konkurrensen om ITC-talanger och ingenjörer. Vad säger resultaten från den senaste Randstad Employer Brand Research oss om vad arbetstagare inom ITC och ingenjörssektorn vill ha från arbetsgivare?

Vår undersökning ger dig insikter i bl.a.

  • Vad arbetstagare inom ITC- och ingenjörssektorn i olika länder efterfrågar hos en arbetsgivare.
  • Hur attraktiv ITC- & ingenjörssektorn är.
  • Hur man behåller ingenjörer och medarbetare inom ITC.
Du får tillgång till rapporten kostnadsfritt när du fyller i formuläret, och vi kommer även att skicka en kopia till din e-postadress så att du kan läsa den när som helst.