logo-randstad-holding

har du koll på dina faktiska personalkostnader?

Vi kan hjälpa ditt företag att åstadkomma kostnadsbesparingar genom att ta hand om rekrytering och hantering av din tillfälliga personalstyrka. Klicka här för att ta reda på vilka potentiella kostnadsbesparingar ni kan uppnå.

rt-workforce-cost

indirekta kostnader

utdragna rekryteringar

Ju mer tid du ägnar åt att rekrytera, desto mindre tid kan du ägna åt din kärnverksamhet, att generera intäkter och driva lönsamhet.

direkta kostnader

arbetskraftskostnader

Arbetskraftskostnader inkluderar allt från löner, inklusive ordinarie lön, övertid och bonusar, till förmåner, såsom hälsovård och semesterersättning.

frånvaro och personalomsättning

När medarbetarna inte är tillgängliga för att utföra det arbete som behöver göras, står du inför valet att betala för att ta in extra personal med kort varsel, be dina medarbetare att arbeta övertid eller omplacera de medarbetarna du redan har.

testa kalkylatorn!

Vår kostnadskalkylator är enkel att använda. På mindre än 5 minuter kan du få en uppfattning om de potentiella kostnadsbesparingar du kan uppnå med Randstads tjänster. 

calculator

lägg in data om din personalstyrka

Ange dina aktuella uppgifter, t.ex. antalet inhyrda medarbetare

1.

omedelbara insikter

2.

anpassade resultat

3.

användarvänlig

kalkylator för kostnadsbesparingar

Spara tid och pengar med den här kalkylatorn. Du får direkt en överblick av potentiella besparingar utan att det kräver en komplicerad analys, och du använder dina egna siffror för att få en sammanställning över din personalstyrka. (Observera att det lägsta antalet inhyrda medarbetare måste vara 40, eftersom detta är tröskelvärdet för Randstad Inhouse Services).