logo-randstad-holding

Distansarbete har de senaste åren varit en ökande trend inom arbetslivet, men under 2020 ökade den mer än någonsin till följd av covid-19-pandemin.

Med forskning som tyder på att distansarbetet är här för att stanna behöver verksamheter av alla slag vara beredda med verktyg, metoder och strategier för att effektivt kunna hantera en distansbaserad arbetsstyrka.

Vi har tagit fram en guide som belyser några av de sätt du kan använda dig av för att upprätthålla produktivitet och säkerställa att dina medarbetare är engagerade och känner sig stöttade, oavsett var de befinner sig. 

Ladda ner guiden och få insikter i:

  • Praktiska åtgärder du kan vidta för att ge maximal support till dina distansarbetare 
  • Hur du undviker detaljstyrning och hur du fokuserar på resultat snarare än aktivitet 
  • Varför det kan vara bra för ditt employer brand att ta tillvara på och välkomna distansarbete