logo-randstad-holding

Att distansarbetet är här för att till viss del stanna råder dert inga tvivel om. Ladda ner vår guide om hur du effektivt leder en personalstyrka på distans, och få insikter i:

  • praktiska åtgärder du kan vidta för att ge maximal support till dina distansarbetare 
  • hur du undviker detaljstyrning och hur du fokuserar på resultat snarare än aktivitet 
  • varför det kan vara bra för ditt employer brand att ta tillvara på och välkomna distansarbete