logo-randstad-holding

Att säkra en diversifierad personalstyrka börjar med rekryteringsprocessen. I den här guiden beskriver vi Randstads mångfaldsfrämjande rekryteringsprocess, och går bland annat igenom hur vi:

  • säkerställer att kravprofilen matchar de krav som är relevanta för arbetsuppgifterna
  • i annonseringen och vid val av rekryteringskanaler främjar mångfald och når ut till en bred målgrupp
  • arbetar efter en kompetensbaserad process för att säkerställa att vi alltid utgår från kompetens.