logo-randstad-holding

En av de främsta delarna när det kommer till att bygga en stark personalstyrka är rekryteringsprocessen. Men den är också en viktig del i ditt varumärke som arbetsgivare, och avgörande för att främja mångfald på arbetsplatsen. Varje steg i processen behöver vara inkluderande för att attrahera alla olika målgrupper, och visa dig som en attraktiv arbetsgivare där människor med olika bakgrunder kan känna tillhörighet.

När du överväger att anlita en HR-partner att ta hand om din rekryteringsprocess bör du säkerställa att de har en utarbetad rutin för att främja mångfald och inkludering genom varje steg i processen.

Vi har tagit fram en guide som beskriver den rutin vi har utvecklat för att stödja en mångfaldsfrämjande rekryteringsprocess.

I guiden går vi bl.a. igenom:

  • Hur vi säkerställer att kravprofilen matchar de krav som är relevanta för arbetsuppgifterna.
  • Hur vi i annonseringen och vid val av rekryteringskanaler främjar mångfald och når ut till en bred målgrupp.
  • Hur vi arbetar efter en kompetensbaserad process för att säkerställa att vi alltid utgår från kompetens.
Ladda ner guiden genom att fylla i formuläret.