logo-randstad-holding

En av de största utmaningarna som tillverkningsföretag står inför idag är kompetensbrist. Några orsaker som bidragit till bristen på talanger är branschens låga attraktionskraft och en åldrande arbetskraft. 

Att hitta medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet är livsviktigt för företag som vill behålla sin konkurrenskraft och hålla kunderna nöjda. Vi har tagit fram en guide som beskriver några åtgärder du kan vidta för att överbrygga kompetensgapet och hitta de rätta medarbetarna. 

Några av ämnena du kommer att få lära dig mer om är:

  • bygga en kandidatbank
  • skapa engagerade medarbetare
  • utbilda och utveckla medarbetarna

Ladda ner guiden genom att fylla i formuläret.