logo-randstad-holding

Att hitta medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet är avgörande för företag i tillverkningsbranschen som vill behålla sin konkurrenskraft. Ladda ner den här guiden för att lära dig mer om vilka åtgärder du kan vidta för att överbrygga kompetensgapet, och för att lära dig mer om att:

  • bygga en kandidatbank
  • uppnå engagerade medarbetare
  • utbilda och utveckla medarbetarna