logo-randstad-holding

Oavsett bransch, organisationsstorlek, geografisk placering eller företagskultur så är människor med rätt kompetens en avgörande faktor för varje företags framgång.  

Att ha en genomarbetad metod för kompetensbedömning är därför av högsta vikt, oavsett om det gäller att bedöma kompetens hos din befintliga personalstyrka eller hos potentiella nya medarbetare.

Vi har tagit fram en checklista med 6 viktiga steg för dig som vill nå bästa möjliga resultat. Ladda ner checklistan och ta del av:

  • Frågorna du borde ställa för att skapa dig en tydlig bild av era mål kopplade till kompetensbedömning
  • Hur du hittar den optimala testmetoden för er organisation 
  • Varför du alltid ska vara redo att utveckla och anpassa ditt sätt att se på och använda kompetensbedömning