logo-randstad-holding

Efterfrågan på rätt kompetens ökar i nästan alla företag, och inom finanssektorn är det inte annorlunda. Att veta vad finanstjänstemän letar efter hos en arbetsgivare kan vara en utmaning, men Randstads employer branding-undersökning för finans-sektorn ger insikter i vad som motiverar dem och vad som får dem att stanna kvar hos en arbetsgivare.

I undersökningen kan du bland annat läsa om:

  • hur finans-sektorn globalt står sig mot andra sektorer
  • vad anställda inom finans-sektorn efterfrågar
  • gapet mellan vad finanstjänstemän efterfrågar och vad arbetsgivare erbjuder
Du får tillgång till rapporten kostnadsfritt när du fyller i formuläret, och vi kommer även att skicka en kopia till din e-postadress så att du kan läsa den när som helst.