logo-randstad-holding

Ladda ner vår globala sektor-rapport från Randstad Employer Brand Research 2018, där vi sammanställt synpunkter från ett representativt urval av respondenter i 30 länder kring vad de värdesätter hos arbetsgivare inom life sciences-sektorn.

Underlaget till rapporten är online-intervjuer som genomförts med över 175 000 respondenter. I undersökningen kan du bland annat läsa om;

  • hur life sciences-sektorn globalt står sig mot andra sektorer 
  • vad anställda inom life sciences-sektorn efterfrågar
  • fokusområden för att säkra kompentensförsörjning

 REBR_2018_Sector_Report_Life_Sciences

Du får tillgång till rapporten kostnadsfritt när du fyller i formuläret, och vi kommer även att skicka en kopia till din e-postadress så att du kan läsa den när som helst.