logo-randstad-holding

Inom hårt konkurrensutsatta branscher har företag alltid behövt ha stort fokus på att hålla produktionssiffrorna uppe. På dagens marknad ställs ännu högre krav på verksamheterna; det ska gå snabbare, vara mer högkvalitativt, billigare och mer unikt. Förmodligen känner du igen dig i detta och har själv fått uppleva kraven.

behöver du oroa dig för dina medarbetares produktivitet?

Med bakgrund av det pressade klimat som råder är det kanske viktigare än någonsin att säkra verksamhetens produktivitet. Och för att göra det behöver du säkerställa att du inte har några dolda problem med produktiviteten bland dina medarbetare.

För att hjälpa dig att kartlägga produktiviteten bland medarbetarna i din verksamhet har vi tagit fram en checklista där du får veta mer om:

  • Vad er övergripande prestation säger om produktiviteten
  • Hur teamkänsla och kultur hjälper dig att förstå medarbetarnas produktivitet
  • Vad dina policys har att göra med huruvida dina team är produktiva
Ladda ner checklistan kostnadsfritt genom att fylla i formuläret.