logo-randstad-holding

Genom förståelse för vad som orsakar den globala arbetskraftsbristen kan din verksamhet utveckla effektiva strategier för att överkomma utmaningen. Ladda ner vår lista med sex fakta som hjälper till att förklara arbetskraftsbristen. Du kommer lära dig mer om:

  • effekterna av dagens ekonomiska osäkerhet
  • de växande kompetensgapen
  • den åldrade arbetskraften 

Inbound-mock-up-LV CJ12-awareness