logo-randstad-holding

Genom förståelse för vad som orsakar den globala arbetskraftsbristen kan din verksamhet utveckla effektiva strategier för att överkomma utmaningen. Ladda ner vår lista med sju fakta som förklarar bakgrunden till bristen, och ta del av:

  • vikten av psykisk hälsa och dess inverkan
  • sidoeffekterna av covid-19 
  • kompetensgapen inom olika områden

LV-CJ12-awareness-cover-photo