logo-randstad-holding

Att attrahera och behålla talanger är svårare idag än kanske någonsin tidigare i modern historia. Kombinationen av den pågående arbetskraftsbristen, växande kompetensgap och förändrade förväntningar hos medarbetarna gör det svårare att rekrytera och behålla talanger med rätt kompetens.

För att övervinna dessa utmaningar behöver din verksamhet se över sin talent acquisition-strategi. För att hjälpa dig har vi sammanställt en guide med 11 strategier som kan hjälpa dig att överkomma utmaningen. Ladda ner den och ta del av strategier som att bland annat:

  • investera i kompetensutveckling
  • utveckla konkurrenskraftiga lön- och förmånspaket
  • uppmuntra intern rörlighet
  • implementera HR-teknik

Inbound-mock-up-LV CJ12-consideration